Brasiliansk Jiu-Jitsu och MMA

Brasiliansk Jiu-Jitsu

Brasiliansk Jiu-Jitsu är en modern kampstil med ursprung från japanska judon som kom till Brasilien under tidiga 1900-talet där stilen tog sig an en ny form som än idag fortsätter att formas. Grundtanken var att genom med rätt strategi och teknik övervinna motståndare som enligt Brasilianska Jiu-Jitsu principen är att motståndaren alltid skall förväntas vara starkare och större än sig själv.

BJJ främjar idén att en mindre, svagare personen framgångsrikt kan försvara sig mot en större, starkare angripare med hjälp av hävstångsprincipen och med rätt teknik ta kampen till marken, då framför allt genom att tillämpa ledlås och strypningar för att besegra den andra personen.

Idag utövas BJJ främst som en sport även om dem flesta grund tekniker kan appliceras i självförsvar syften. Vi på Grappling Academy tränar moderna tekniker och strategier för sporten som den ser ut idag.

BJJ tränings metodiken lägger stor vikt på att teknikerna skall utövas med praktisk inlärning, genom sparring. Det är detta som skiljer BJJ mot dem flesta traditionella Jiu-Jitsu/Ju Jutsu stilarna. Metodiken kommer från Judons grundare Jigaro Kano.

Träningen passar alla utövare, killar som tjejer, yngre som äldre, stora som små. Då BJJ är en kampstil som bygger på att en mindre person skall kunna besegra en större och starkare motståndare passar kampstilen även alla mindre personer som större.

BJJ utövas med en traditionell dräkt (gi) och det finns ett hierarkiskt system med olika färger på bältet som står för vilken grad man erhållit i arten. Alla börjar md ett vitt bälte som inte räknas som en grad, därefter är första bältes graden är blått, lila, brunt sen svart. I BJJ läggs det stor vikt på teknik i teori som i praktisk utövning av teknikerna i sparring. Det är inte ovanligt att det tar i regel 2 år innan man erhåller sitt första bälte/grad.

MMA och Brasiliansk Jiu-Jitsu

MMA – Mixed Martial Arts

Mixed Martial Arts eller MMA som det oftast benämns är ett modernt tävlingssystem där olika kämpar från olika bakgrunder möts under gemensamma regler där kampen mellan dem innefattar stående kamp såväl som mark kamp. Vilket innebär kortfattat att slag, sparkar, kast, ledlås som strypningar är tillåtna. MMA har sitt moderna ursprung från Brasilien där det spred sig vidare på 90-talet internationellt.

Innan dagens MMA tävlingar, arrangerades det tävlingar med traditionella kamsporter som under ett och samma regelsystem skulle bevisa en gång för alla vilken eller vilka kampstilar som var bäst för gemene man genom att tävla gentemot varandra under så få regler som möjligt. I början fanns det enbart fanns två regler, man fick inte bitas eller peta i ögonen, resten var tillåtet. Idag har MMA ett väldigt ordnat och kontrollerat regelsystem för att säkerhetsställa att inga allvarliga skador skall inträffa.

Det var Brasiliansk Jiu-Jitsu som visades först vara den kampstil som dominerade i dem tidiga galorna runt om i världen, för att sen påverka dem andra stilarna att inkludera försvar och kontringar mot Brasiliansk Jiu-Jitsu. Vilket senare resulterade i att det inte bara var Brasiliansk Jiu-Jitsu som kom att påverka dagens MMA, utan även brottning och striking stilarna som boxning och kick/thaiboxning. Det var genombrottet som Brasiliansk Jiu-Jitsu hade på resterande världen som att modern MMA tog an sin form det har idag, där flera stilar kombineras till en funktionell träningsform för tävling inom MMA.

MMA träningen i Grappling Academy består av stående kampen som är indelad i två delar fram tills dess att utövaren kan hantera dem båda, enbart då kombineras dem till en ny tredje del/form. Dessa två delar är Striking och Brottningen, där båda delar anpassats till MMA reglerna samt att man kämpar inne i en bur.

MMA träningen består också av markkampen som är även den är indelad i två delar fram tills dess att utövaren kan hantera dem båda, då läggs dem ihop till en ny kombinerad tredje del/form. Dessa två delar är Submission (Brasiliansk Jiu-Jitsu) och ground’n pound, där båda delar även dem anpassats för MMA reglerna samt att man kämpar inne i en bur.

Under ett MMA pass behöver utövaren först och främst tandskydd, boxningshandskar, boxningslindor, MMA träningshandskar samt träningskläder som ett par shorts och t-shirt eller rashguard.