Kampsportens historia

Kampsport är ett samlingsbegrepp för system för obeväpnad kamp med regler som uppkommit i nästan alla olika kulturer över hela världen. Systemens historia skiljer sig givetvis åt, avseende bland annat influenser, kulturhistoriskt sammanhang och syfte. Många närstridskonster handlade dock inte om sport utan om rent självförsvar i en farlig och kaotisk tid. Kampsportens historia är alltså inte riktigt lika gammal som de äldsta kampkonsternas, även om det i dag tävlas även i traditionella system som t.ex. karate. I den här texten ska vi titta lite närmare på några kampsporters historiska bakgrund.

Historia och kampsport går hand i hand

Historia är en intressant aspekt av kampsport

Många av våra mest kända kampsporter har gamla anor och en mycket intressant historia. Tidiga former av t.ex. karate och kung fu handlade lika mycket om filosofi som om kamp. Det finns kopplingar mellan kända kampsporter och religioner som hinduism, buddhism, taoism, shintoism och konfucianism.  Om man med kampsport syftar just på sportaspekten – alltså kamp under kontrollerade former där en vinnare koras – så är även det en gammal praktik. De allra äldsta kampsporterna betraktas ändå vara brottning och boxning. Man har hittat bilder på boxare med handskar från 1500 f.v.t..
Flera kampsporters historia handlar om utveckling inom utsatta grupper som inte hade tillåtelse att bära vapen. I Brasilien föddes capoeiran som en slags dans inom den svarta slavbefolkningen. Även munkar har uppfunnit kampsporter för att kunna freda sig. Sådana kampkonster har handlat om att maskera striden så att den t.ex. liknat en form av dans och om att använda vid vanligt arbete förekommande hjälpmedel som vapen eller skydd. När det gäller capoeira har såväl dansen som självförsvarstekniken levt vidare och utövaren kan välja vilket moment de vill koncentrera sig på.

Kampsporter som utvecklats i modern tid

En av de absolut populäraste kampsporterna och faktiskt en av de snabbast växande sporterna överhuvudtaget är mixed martial arts. Den sporten kom till för ge utövare av olika kampsporter en möjlighet att mötas på lika villkor utan onödigt stora skaderisker. Mixed martial arts i dagens skepnad med de regler som gäller vid tävlingar har en historia som bara sträcker sig några decennier bakåt i tiden. Det finns dock äldre kampformer, t.ex. vale tudo, som inspirerat mixed martial arts men som har ännu färre regler.
En annan typ av kampsport utan en lång historia är kampsporter som utvecklats som närstridssystem inom olika arméer. Ryska elitsoldater tränar sambo för att förbereda sig på verkliga situationer och i Israel är det krav maga som gäller. I sina combat-versioner handlar det inte om sporter i egentlig mening, men sambo, utan direkt dödliga tekniker, är något som det tävlas mycket i. Ludosport – fäktning med svärd inspirerade av Star Wars-filmerna – är en kampsport som saknar historisk förankring men har rötter i en fiktiv framtid.

Lär dig mer om din kampsports bakgrund

Det ger extra djup åt en upplevelse att lära sig lite om dess historia. Kampsport blir en livsstil för många och vissa, ofta mycket gamla, kulturhistoriska inslag kan finnas med som en del i träningens och tävlingarnas ritualer. Kampsporternas ursprung kan fungera som intressanta historielektioner då de ofta stammar från behov som uppkom i en särskild historisk kultur. Åtminstone sedan det antika Grekland har det tävlats i kampsport. Brottning var en viktig föregångare till våra olympiska spel. Brottning är faktiskt en av de äldsta formerna av tävling över huvud taget.